Krótko o nas


Pierwsze zlecenie na prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki zostało przyjęte 1 maja 1990 roku.

Biuro Biegłego Rewidenta

Nasze biuro prowadzi usługi księgowe, rozliczenia podatkowe, rozliczenia związane z pracownikami, oraz usługi doradztwa z zakresu podatków i rachunkowości.

Prowadzimy księgi handlowe, ewidencję uproszczoną wielu firm o bardzo zróżnicowanym profilu działalności oraz o zróżnicowanych statusie prawnym. Są wśród nich firmy budowlane, handlowe, usługowe, zakłady pracy chronionej. Mamy dowiadczenie w usługach dla firm prowadzących działalność w SSE.