Oferta

Wykonujemy szereg usług, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celu również Twojej działalności.
Usługi księgowe i kadrowo-płacowe, doradztwo podatkowe oraz porady gospodarcze mają wpływ na efektywność każdej firmy.

Dla naszego zespołu nie ma barier co do przedsiębiorstw o zróżnicowanym profilu działalności. Prowadzimy firmy budowlane, handlowe, produkcyjne, usługowe czy zakłady pracy chronionej. Rozliczamy działalność prowadzoną w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Zajmujemy się również księgowością organizacji non-profit: Stowarzyszenia, Fundacje, Kluby Sportowe, także w ramach pożytku publicznego, społecznych i pozarządowych.

USŁUGA KSIĘGOWA

 • usługi księgowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości,

 • deklaracje podatkowe, GUS, NBP,

 • sprawozdanie finansowe,

 • raporty zarządcze,

 • analizy finansowe,

 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

USŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 • ewidencja danych kadrowych w systemach kadrowo-płacowych,
 • naliczanie wynagrodzeń na listach płac,
 • obsługa procesu zatrudnienia pracownika,
 • zgłaszanie pracowników do ZUS,
 • kalkulacja zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami,
 • deklaracja ZUS i PFRON,
 • wystawienie zaświadczeń o wynagrodzeniach, zarobkach, świadectw pracy sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA,
 • prowadzenie i administrowanie teczek osobowych pracowników,
 • monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • prowadzenie ewidencji urlopowej,
 • reprezentowanie Klienta w kontrolach organów państwowych,
 • raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta,
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie wniosków oraz sprawozdań do Urzędu Pracy,
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
 • pozyskiwanie formularzy A1

DORADZTWO PODATKOWE

 • rozwiązanie problemów podatkowych,

 • konsultacje związane z wdrożeniem najlepszych rozwiązań,

 • interpretacja zdarzeń gospodarczych w firmie Klienta pod kątem podatkowym