USŁUGA KSIĘGOWA

  • usługi księgowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
  • deklaracje podatkowe, GUS, NBP,
  • sprawozdanie finansowe,
  • raporty zarządcze,
  • analizy finansowe,
  • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi