USŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 • ewidencja danych kadrowych w systemach kadrowo-płacowych,
 • naliczanie wynagrodzeń na listach płac,
 • obsługa procesu zatrudnienia pracownika,
 • zgłaszanie pracowników do ZUS,
 • kalkulacja zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami,
 • deklaracja ZUS i PFRON,
 • wystawienie zaświadczeń o wynagrodzeniach, zarobkach, świadectw pracy sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA,
 • prowadzenie i administrowanie teczek osobowych pracowników,
 • monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • prowadzenie ewidencji urlopowej,
 • reprezentowanie Klienta w kontrolach organów państwowych,
 • raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta,
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie wniosków oraz sprawozdań do Urzędu Pracy,
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
 • pozyskiwanie formularzy A1